Microlife tlakomer BP B6 Favourite

Úvod Tlakomery Tlakomery MicrolifeMicrolife tlakomer BP B6 Favourite

Microlife tlakomer BP B6 Favourite

Plnoautomatický PRÉMIOVÝ digitálny tlakomer s manžetou na rameno. Meria oscilometrickou metódou a je určený na neinvazívne meranie krvného tlaku osobám starším ako 12 rokov. Je klinicky validovaný u pacientov s hypertenziou, hypotenziou, cukrovkou, graviditou, preeklampsiou, aterosklerózou, konečným štádiom ochorenia obličiek, obezitou a u starších osôb. Prístroj bol vyvinutý v spolupráci s lekármi: klinické testy potvrdili vysokú presnosť jeho merania.

Kód: X6369650335
 
62,50 €

Microlife tlakomer BP B6 Favourite

 • Výber štandardného režimu alebo režimu MAM. V režime MAM sa postupne vykonajú 3 automatické merania za sebou a výsledok sa potom automaticky zanalyzuje a zobrazí. Pretože krvný tlak neustále kolíše, výsledok získaný týmto spôsobom je spoľahlivejší ako pri vykonávaní jediného merania.
 • Prístroj dokáže rozpoznať nepravidelný pulz naznačujúci atriálnu fibriláciu (AF). Funkcia detekcie AF je aktivovaná iba v režime MAM.
 • Ukladanie výsledkov meraní pre dvoch rôznych užívateľov.
 • Zobrazenie priemeru za posledných 28 dní. Zobrazenie uložených jednotlivých hodnôt.
 • Tlakomer môže byť pripojený k osobnému počítaču (PC) s použitím softvéru Microlife Blood Pressure Analyser+ (BPA+).
 • Údaje uložené v pamäti tlakomera je možné preniesť do PC pripojením tlakomeru k PC prostredníctvom USB kábla.
 • Možnosť aj manuálneho ovládania nafukovania manžety. V prípade vysokého systolického krvného tlaku (napríklad nad 135 mmHg), môže byť výhodou individuálne nastavenie tlaku.
 • Indikátor priemeru «MyCheck» - ukazuje po každom meraní, či posledná aktuálna nameraná hodnota sa nachádza pod, nad alebo na rovnakej úrovni ako uložená priemerná hodnota
 • Indikátor stavu batérií a výmena batérií.
 • Sieťový adaptér.
 • Manžeta

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

Spôsob použitia

Pred meraním si pozorne prečítajte priložený návod na použitie. Bezprostredne pred meraním nevykonávajte žiadnu činnosť, nejedzte a nefajčite. Vždy merajte na tej istej paži (zvyčajne na ľavej). Odstráňte z paže tesné oblečenie. Vždy sa uistite, že manžeta je správne nasadená. Vyberte štandardný (jedno meranie) alebo MAM režim. Stlačte tlačidlo ON/OFF a spustite meranie.

Upozornenie: Prístroj nie je určený na diagnostiku AF. Diagnózu AF je možné potvrdiť iba prostredníctvom EKG. Pacientovi sa odporúča navštíviť lekára.

 

Copyright 2019 - 2024 © Zdravotnickepomockyto